Zapytanie ofertowe - błotochrony
2016-02-05
Burmistrz Lubska zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wyceny następującej usługi: Zakup, transport i montaż barier chodnikowych – błotochronów w chodniku przy ul. Lubelskiej. Składanie ofert do 16.02.2016 r. do godz. 15:00. Treść zapytania na stronie www.bip.lubsko.pl
Zapytania ofertowe
2016-02-04
Burmistrz Lubska zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie wyceny następujących usług: Usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Lubsku przy ul. Jodłowej oraz Zakup, transport i montaż wiaty przystankowej na działce gminnej nr 85/2 w m. Dłużek, gmina Lubsko . Składanie ofert do 11.02.2016 r. do godz. 15:00. Treść zapytania na stronie www.bip.lubsko.pl
Dodatkowe usługi w PGKiM
2016-02-04
Mieszkańcy gminy i przedsiębiorcy mogą korzystać z usług nowo powstałej na wniosek Burmistrza Lubska przy PGKiM-ie Sp. z o.o grupy remontowej świadczącej usługi obejmujące drobne prace remontowe oraz usługi szklarskie i dekarskie.
Decyzje podatkowe
2016-02-03
Informujemy, iż od 4 lutego 2016r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku będą roznosić decyzje ustalające podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2016. Decyzje podatkowe roznoszone będą w dni powszednie oraz w soboty. Każdy pracownik posiada identyfikator oraz legitymację.
Budżet Obywatelski
2016-02-03
250.000 zł - tyle przeznaczył Burmistrz Lubska na realizację pomysłów mieszkańców miasta w ramach pierwszego Budżetu Obywatelskiego. Dziś (3 lutego) startuje nabór wniosków o wpisanie zadania do budżetu.
Termin składania propozycji - 28 lutego 2016r. Szczegółowe informacje, regulamin i wzór wniosku na stronie internetowej w pozycji Budżet Obywatelski 2016.
Karta Dużej Rodziny - złóż wniosek online
2016-02-03
Od 2016 r. została udostępniona obywatelom możliwość złożenia wniosku elektronicznego o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny za pośrednictwem modułu e-wnioski na Portalu Informacyjno-Usługowym Empa@tia dostępnym pod adresem: wnioski.mpips.gov.pl
Złożony za pośrednictwem PIU Em@tia wniosek będzie trafiał do skrzynki odbiorczej wskazanej przez obywatela jednostki znajdującej się w systemie teleinformatycznym SI KDR.
  • godziny otwarcia: 7:30-15:30
  • Burmistrz przyjmuje:  czwartek 9:00-15:30
  • Urząd Miejski w Lubsku
    Plac Wolności 1
    68-300 Lubsko
  • telefon:  68 457 61 01, 457 62 00
  • fax:  68 457 61 00
Rachunek Bankowy Gminy:  PKO Bank Polski
Nr rach.: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 ładowanie kalendarza...
Lubsko 750 lat

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player