Życzenia Świąteczne
2014-12-15
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2014-12-19
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. działając na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. 123 poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust. 8 w/w ustawy, podaje do wiadomości, że z dniem 30 grudnia 2014r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko od dnia 01-01-2015r. do 31-12-2015r.
 
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2015
2014-12-19
  • godziny otwarcia: 7:30-15:30
  • Burmistrz przyjmuje:  czwartek 9:00-15:30
  • Urząd Miejski w Lubsku
    Plac Wolności 1
    68-300 Lubsko
  • telefon:  68 457 61 01, 457 62 00
  • fax:  68 457 61 00
Rachunek Bankowy Gminy:  PKO Bank Polski
Nr rach.: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 ładowanie kalendarza...
Lubsko 750 lat

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player