Vlotho

LUBSKO-VLOTHO

dodano: 2009-11-13

Vlotho jest miastem położonym na zboczach licznych wzgórz, malowniczo usytuowane w dole Wezery. Cała architektura miasta zintegrowana jest przemyślanie z przyrodą. Wszystko otoczone jest zielenią przydomowych ogródków. W pobliżu znajdują się Zdrojowy KURPARK z sanatoryjnymi kompleksikami BAD SEEBRUCH i BAD SENKELTEICH. Mniej więcej 70km od Vlotho leży Hanower. Przechadzając się zabytkowymi uliczkami centrum miasta zauważa się niezwykłą dbałość jego gospodarzy o zachowanie wartości historycznej zabudowy starówki.

 

Rząd szesnasto - siedemnastowiecznych kamieniczek wzdłuż Lange Strasse, zabytkowe kościółki na Bonnenbergu i w śródmieściu, budynki okalające Sommerfeld Platz - Plac Lubski, którego nazwa nawiązuje do wojennych związków obu miast. Otóż sygnał do zbliżenia obu miast dali mieszkańcy Vlotho urodzeni i wychowani przed wojną w Lubsku (wówczas Sommerfeld), którzy do dziś uważają to miasto za swoje. Miasto Vlotho poza swoją funkcją uzdrowiskową pełni także ważną rolę ośrodka integrującego młodych ludzi z wielu państw świata. Również z Polski i Lubska. Służą temu m.in. Jugendhoff (zjazd dla młodzieży), Statte der Begegnung (miejsce Spotkań), Collegium Humanum, a także i przede wszystkim GESAMTEUROPAISCHES STUDIENWERK (studium Ogólnoeuropejskie) - miejsce kształcenia oraz spotkań młodzieży i dorosłych ze wszystkich stron Europy.
 


W latach 1945 - 1949 w okolice Vlotho wywieziono wielu mieszkańców Sommerfeld, od 1947r. noszącego polską nazwę Lubsko. Wysiedleni założyli związek "SOMMERFELDER HEIMATTREUER", którego członkowie od 1955r. spotykają się rokrocznie we wrześniu na zjeździe we Vlotho. Pierwsza osoba, która odwiedziła Lubsko była dr ANNEDORE SCHULTZE - córka byłego burmistrza Sommerfeld, który za odmowe wstąpienia do hitlerowskiego NSDAP stracił urząd i w 1936r. musiał opuścić miasto. Jednak w latach osiemdziesiątych strona polska nie była zainteresowana nawiązaniem oficjalnych kontaktów , z wiadomych względów politycznych.

Jedynie lubski szpital i jego ówczesny dyrektor lek. med. Adam Siekierzyński zadeklarował przyjęcie od strony niemieckiej pomocy charytatywnej. Jeszcze przez wiele lat - nieoficjalnie - dr. Schultze i jej organizacja systematycznie wspierała lekami, darami rzeczowymi oraz finansowymi miejski szpital, dom pomocy społecznej, dzieci niepełnosprawne, miejscowe parafie. 29 maja 1998r. za swoje dokonania uhonorowana została pierwszym medalem "Za zasługi dla Miasta i Gminy Lubsko".Od roku 1987 podobne akcje charytatywne prowadzi też druga grupa społeczników z Vlotho "MORAL UND ETHIK", której aktywnym członkiem pozostaje ECKHARD SCHULZ, późniejszy wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Vlotho-Lubsko. Ludzie Ci dali sygnał do szukania szerszej współpracy miast obejmującej nie tylko pomoc charytatywną, lecz także życie społeczne.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca 1991r. Zarząd Miasta Lubsko został upoważniony do nawiązania oficjalnej współpracy z władzami Vlotho.
Strona internetowa miasta Vlotho - http://www.vlotho.de/

ZAŁOŻENIA

dodano: 2009-11-13
Niezależnie od podpisania umowy partnerskiej miast powstały Stowarzyszenia Partnerskie, które szukały dróg wzajemnego poznawania się, przełamywania uprzedzeń i wzajemnej akceptacji.
11 listopada 1992 z połączenia "INITIATIV-GRUPPE", "KINDER IM KRANKENHAUS LUBSKO", "MORAL UND ETHIK" powstało Stowarzyszenie: Grupa Partnerska Vlotho - Lubsko (PARTNERSCHAFTSVEREIN Vlotho - Lubsko).
Jej przewodniczącym został i jest obecnie Eckhard Schultz.
3 marca 1993r. w Biblotece Publicznej odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia: Grupa Partnerska Lubsko - Vlotho.
Przewodniczacym tymczasowego Zarządu został i pełnił tę funkcję do grudnia 2000r. Adam Siekierzyński.
Dwa Stowarzyszenia postanowiły utworzyć kilka sekcji współpracy: pomiędzy szkołami, młodzieżą i nauczycielami, szpitalami, grupami sportowymi, placówkami kultury. Za cel nadrzedny postawiono sobie wymianę grup młodzieży.

CEL

dodano: 2009-11-13

Celem Stowarzyszenia Partnerskiego Lubsko - Vlotho jest : działalność na rzecz rozwijania partnerskich stosunków między miastem Vlotho w RFN
i miastem Lubsko w POLSCE
Cel Stowarzyszenia będzie realizowany przez utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem Vlotho - Lubsko, a także propagowanie ideii przyjaźni i współpracy między miastami.

25 kwietnia 1992r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lubsko przedstawiciele obu miast podpisali "Umowę o współpracy pomiędzy miastem Lubsko w Rzeczypospolitej Polskiej i miastem Vlotho w Republice federalnej Niemiec".

Jej tekst brzmiał następująco :

" Rada Miasta Lubsko w Rzeczypospolitej Polskiej, jak też Rada Miasta Vlotho w republice federalnej Niemiec wyrażają :

 • pragnienie, aby przyczynić się do zmniejszenia wynikających z historii uprzedzeń i nieufności w świadomości obydwu społeczeństw
 • przekonanie, że przyjacielska współpraca pomiędzy miastem Lubsko i miastem Vlotho służyć będzie wzbogacaniu życia obu miast . "


W następstwie tych zasad - miasto Lubsko i miasto Vlotho zawierają następującą umowę :

1. Przyjacielska umowa winna obejmować przede wszystkim następujące dziedziny:

 • wymianę młodzieży;
 • kulturę;
 • sport.
 

2. Obydwie strony tworzą możliwości do wspólnego poznawania się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami obydwu  miast.

3. Obydwie strony w ramach swoich wyobrażeń opracują propozycje, które umożliwią spotkania.

4. Obydwie strony wyrażają gotowość nawiązania kontaktów  z zainteresowanymi organizacjami.

Stronę polską reprezentowali przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Zankowicz i burmistrz Piotr Palcat, stronę niemiecką burmistrz Gerhard Wattenberg oraz dyrektor miasta hermann Kolling.

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA

dodano: 2009-11-13
 1. wymiana korespondencji dotyczącej konkretnych przedsięwzięć, terminów wizyt, składach osobowych delegacji
 2. wspólne obrady zarządów stowarzyszeń
 3. opracowywanie programów działania, a następnie akceptacja przez oba stowarzyszenia oraz próby ujednolicania zadań
 4. wymiana grup młodzieży: Realschule Vlotho - do 2001 z Zespołem Szkół ogólnokształcących i Zawodowych od 2001r. z Gimnazjum Nr 1
 5. wystawy fotograficzne
 6. prezentacje muzyczne młodych
 7. współprace i wymianę kadr; dziennikarzy, nauczycieli germanistów, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, lekarzy, pracowników domów opieki społecznej, strażaków
 8. kontakty sportowe; rokroczne turnieje piłkarskie i tenisa stołowego
 9. wydawnictw wspólnych; M.Mochocki "Lubsko - Vlotho Miasta Partnerskie".

 
 
Stowarzyszenie Partnerskie na fali wypracowanych w latach 1993 - 2000 formach kontaktów stają się organizacjami pomocowymi w utrzymywaniu więzi pomiędzy zainteresowanymi stronami, baza nagromadzonych przez lata współpracy danych, centrum wiedzy. Pełnic będa role już nie wiodącą, a służebną.


Więcej informacji o Vlotho można uzyskać z książki W. Mochockiego "Lubsko - Vlotho Miasta Partnerskie"

oraz na stronie www.partnerschaftsverein-vlotho-lubsko.de

 • godziny otwarcia: 7:30-15:30
 • Burmistrz przyjmuje:  czwartek 9:00-15:30
 • Urząd Miejski w Lubsku
  Plac Wolności 1
  68-300 Lubsko
 • telefon:  68 457 61 01, 457 62 00
 • fax:  68 457 61 00
Rachunek Bankowy Gminy:  PKO Bank Polski
Nr rach.: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 ładowanie kalendarza...
Lubsko 750 lat

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player