Godziny otwarcia PSZOK od marca

Kontenery na śmieci
Autor: 
E. Glinka

Informujemy, że od 1 marca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Traugutta w Lubsku będzie czynny w dniach:

- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00

- we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00

- w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00

- w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00

 

Ponadto w związku z licznymi zgłoszeniami i zapytaniami, dotyczącymi funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych informujemy, że:

-  do PSZOK-u oddajemy tylko odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. m. in. sklepy, hotele, zakłady usługowe, firmy budowlane), mają obowiązek zawrzeć umowę na wywóz odpadów z  przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej,

- PSZOK przyjmuje tylko odpady wcześniej posegregowane,

- w przypadku przekazania zwiększonej ilości odpadów, na które został ustalony limit, tj.

 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – (limit do 600 kg rocznie)
 • zużyte opony – (limit do 4 szt. rocznie)
 • odpady wielkogabarytowe – (limit do 300 kg rocznie)

przekazujący odpady zobowiązany jest do poniesienia opłaty zgodnie z cennikiem, tj.1 zł/kg.

Dodatkowo przypominamy, że do PSZOK można oddać w ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące rodzaje odpadów:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych – limit 600 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • żarówki i świetlówki,
 •  odpady wielkogabarytowe – limit 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
 • zużyte opony – limit 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności  igieł i  strzykawek,
 • przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku pod nr  telefonu: 68 457 62 87.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl