Konsultacje społeczne dot. LPR

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023 obejmuje trzy podobszary:

 • Lubsko (centrum miasta):

Lp.

Nazwa ulicy wchodzącej w skład Obszaru Rewitalizacji

1

Krasińskiego

2

Nadrzeczna

3

Zamkowa

4

Plac Lucjana Grzei

5

Popławskiego – nowa nazwa Śródmiejska

6

Kopernika

7

Kilińskiego

8

Mickiewicza

9

Emilii Plater

10

Bohaterów

11

22 Lipca – nowa nazwa Sportowa

12

Kościuszki

13

Sybiraków (do skrzyżowania z Nową)

14

Przemysłowa (do skrzyżowania z Nową)

15

Konopnickiej

16

Parkowa

17

Traugutta

18

Krakowskie Przedmieście

19

Reja

20

Kanałowa

21

Aleja Wojska Polskiego

22

Aleja Piłsudskiego

23

Sienkiewicza

24

Szkolna

25

Zieleniecka

26

XX Lecia PRL – nowa nazwa Wrocławska (do skrzyżowania z Bohaterów)

27

Gazowa

28

Grunwaldzka

29

Tkacka

30

Boczna

31

Chrobrego

32

Dąbrowskiego

33

Aleja Niepodległości

34

Dworcowa

 • sołectwo Lutol,
 • sołectwo Tuchola Żarska.

Łącznie obszar zamieszkuje 4 593 osób, co stanowi 24,26 % mieszkańców całej gminy, a jego powierzchnia zajmuje 182,33 hektarów, co daje 1,1 % powierzchni gminy.

Konsultacje społeczne potrwają od 19 lipca do 1 sierpnia.

Zbieranie uwag, opinii i propozycji odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego  oraz w formie otwartych spacerów badawczych wraz z wywiadami z lokalnymi ekspertami.

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy składać do dnia 01.08.2017 r., do godz. 15.30:

 • w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Lubsku - biuro obsługi interesantów, Plac Wolności 1, pokój nr 1 (osobiście lub drogą korespondencyjną),
 • w budynku na ul. Powstańców Wlkp. 3, pokój nr 41,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@lubsko.pl bądź faksem na nr: 68 457 62 70.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubsko oraz formularz konsultacyjny dostępne są na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku: lubsko.pl oraz w zakładce Mieszkaniec/Rewitalizacja pod adresem: http://lubsko.pl/pl/rewitalizacja. Gotowe formularze w formie druku, można również pobrać w siedzibie Urzędu: Ratusz, Plac Wolności 1 oraz ul. Powstańców Wielkopolskich 3 przy urzędowej kasie.

 
Kontakt do koordynatorek:

 • Joanna Marcinów, telefon: (068) 457-62-46, email: jmarcinow@lubsko.pl, adres Urząd Miejski w Lubsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, pokój nr 42;
 • Agnieszka Ślifirska: telefon: (068) 457-62-40, email: aslifirska@lubsko.pl, adres: Urząd Miejski w Lubsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, pokój nr 41.

W trakcie trwania konsultacji społecznych, zostaną również przeprowadzone spacery badawcze wraz z wywiadami z lokalnymi ekspertami. Spacery odbędą się w dniach:

 • 24.07.2017 r. – w miejscowości Lubsko,
 • 25.07.2017 r. – miejscowości Lutol,
 • 26.07.2017 r. – w miejscowości Tuchola Żarska.

Szczegółowe informację dotyczące poszczególnych spacerów, tzn. godziny oraz miejsca spotkań, znajdują się w programie spacerów badawczych.

Prace nad dokumentem trwały od listopada 2016 roku. Na każdym etapie staraliśmy się włączyć w nie jak największą ilość mieszkańców Gminy Lubsko. Spotkania miały charakter informacyjno-warsztatowy. Uczestnicy zgłaszali obecność negatywnych zjawisk społecznych na zamieszkałych przez nich terenach. Wyrażali swoje zdanie w trakcie przygotowywania diagnozy, wyznaczania granic obszaru rewitalizacji, a także starali się wskazać możliwe do przeprowadzenia działania, umożliwiające zmniejszenie stanu kryzysowego.

Przygotowując ostateczną wersję projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, każdy z Państwa głosów był dokładnie analizowany. Zarówno pod kątem możliwości realizacji w ramach procesu rewitalizacji, jak i dostępnych środków finansowych. Jednak nie wszystkie propozycje mieszkańców, mogą znaleźć rozwiązanie w postaci odpowiedniego zapisu w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Część z propozycji odnosiła się np. do całej gminy, a nie do wyznaczonego obszaru. Ograniczeniem przy pracy nad programem była możliwość objęcia obszarem rewitalizacji nie więcej niż 20% powierzchni gminy i 30% jej mieszkańców.

Program Rewitalizacji naszej gminy składa się z projektów, których celem jest rozwiązanie problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji i podniesienie jakości ich życia. Warto dodać, że zgodnie z wytycznymi Program Rewitalizacji musi być komplementarny, czyli wzajemnie się uzupełniający z działaniami gminy, podejmowanymi przed i w trakcie jego tworzenia. Co oznacza, że w programie zostały ujęte projekty już zrealizowane czy też realizowane aktualnie. Komplementarność będzie brana pod uwagę przy ocenie Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski oraz przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Unijnych.

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Lubska oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubsku.

 

Do pobrania:

Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl