Podsumowanie IV tury spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

Podsumowanie IV tury spotkań konsultacyjnych  z mieszkańcami
Autor: 
K. Przygocka

W dniach 8, 9 oraz 11maja 2017 roku, odbyły się spotkania informacyjno-warsztatowe skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, dotyczące pierwszego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Organizatorami spotkania był przedstawiciel Wykonawcy Projektu – firma Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia - Pan Marek Karłowski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Lubsku.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Lubsku - Lubski Dom Kultur godzina 17:00.
W spotkaniu uczestniczyli m.in: członek Rady Miejskiej w Lubsku, przedstawiciel Rady Stowarzyszenia LGD Grupa Łużycka w sektorze społecznym oraz kilku zainteresowanych mieszkańców Lubska. Drugie spotkanie przeprowadzono w świetlicy wiejskiej w Lutolu
również o godzinie 17:00. Uczestnikami byli przede wszystkim mieszkańcy oraz Radny Rady Miejskiej i Pani Sołtys wsi. Trzecie spotkanie odbyło się w miejscowości Tuchola Żarska, godz. 17:00, w którym uczestniczyło ponad 30 mieszkańców sołectwa, w tym Sołtys wsi.

Każde ze spotkań składało się z trzech części.

W pierwszej części spotkania, Pan Marek Karłowski, omówił teoretyczno-prawne kwestie związane z rewitalizacją oraz zaprezentował propozycję obszaru, na którym skoncentrowane zostaną działania rewitalizacyjne.

Druga część przybrała formę warsztatową, której celem było zdiagnozowanie przez osoby uczestniczące w spotkaniu wszystkich problemów występujących na terenie ich miejscowości, w konkretnych lokalizacjach.

W trzeciej części spotkań, pojawiały się propozycje działań rewitalizacyjnych, które mogą przyczynić się do rozwiązania wskazywanych przez mieszkańców problemów. Działania te dotyczyły m.in. projektów inwestycyjnych, jak również tzw. „miękkich”, m.in. takich jak: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych czy wzmocnienie lokalnych więzi oraz pobudzenie aktywności społecznej.

Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl