Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Autor: 
T. Zbroszczyk

 Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • żarówki i świetlówki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki,
 • przeterminowane chemikalia, w tym środki ochrony roślin.

Godziny otwarcia

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl